681215199222

Sağlıklı yaşam için sürekli uygulamamız gereken  kurallar hakkında kısa bir yazı yazmak istedim.

1) günde 3 lt su içilecek

images (1)

Ben bunun için yukarıda gördüğünüz şişeden hemen edindim, 20 tl ye bulabilirsiniz:)

2) Akşam yemeğini YEME!

eat to live not live to eat

Dr. Ayça Kaya’nın akşam yemeğini atlattığında vücutta oluşacak değişiklikler ile ilgili yazısı:

*Vü­cut­ta hüc­re ona­rı­mın­da ve genç­leş­me­de en önem­li iki hor­mon olan growth  ve me­la­to­nin ak­şam aç­lı­ğın­da da­ha çok sal­gı­la­nı­yor. Bu iki hor­mon uy­ku­da vü­cu­du ona­rı­yor, hüc­re­sel ba­kı­mı sağ­lı­yor. Genç­leş­mek için kul­la­nı­lan yük­sek ma­li­yet­li bü­yü­me hor­mo­nu ak­şam ye­me­ği at­la­na­rak vü­cu­da ma­li­yet­siz sal­gı­lat­tı­rı­la­bi­lir.

*Gün­lük ka­lo­ri tü­ke­ti­mi­nin yüz­de 14’ten azı­nı ak­şam ye­me­ği ön­ce­sin­de al­mak cid­di me­ta­bo­lik ve kan şe­ke­ri kon­tro­lü sağ­lı­yor.

*Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­mak ka­lo­ri kı­sıt­la­ma­sı ve ki­lo ver­mek için atı­la­cak en önem­li adım­lar­dan bi­ri­dir.

*Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra şe­ker bom­ba­sı olan mey­ve ye­mek vü­cu­da faz­la­dan in­sü­lin sal­gı­la­tı­yor ve faz­la in­sü­lin hız­lı yaş­lan­dı­rı­yor.

*Ak­şam ye­me­ği at­lan­dı­ğın­da uy­ku­lar da­ha dü­zen­li olu­yor. Sin­di­rim için har­ca­ya­ca­ğı ça­ba­yı vü­cut ken­di­ni ona­rım için har­cıyor.

‘’­Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­ma­yı müm­kün­se her gün ya­pın. Bu du­rum­da çok iyi ki­lo kon­tro­lü sağ­lar­sı­nız. Haf­ta­da en az iki gün ya­pa­bil­di­ği­niz­de ise or­ta­la­ma ki­lo kon­tro­lü ile iyi bir me­ta­bo­lik iyi­leş­me el­de eder­si­niz. Ak­şam ye­me­ği­ni at­la­mak ka­lı­cı ki­lo kay­bı­nın ve genç­leş­me­nin en önem­li anah­ta­rı ola­bi­li­r’­’ di­yen iç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ak­şam ye­me­ğinin müm­kün­se sa­at beş­ten ön­ce ye­nil­me­si­ni ve ak­şam ye­me­ği ye­nil­dik­ten son­ra hiçbir şey ye­nil­me­me­si­ni öne­ri­yor.

Bu kadar yararı olduğu halde, biz ne yapıyoruz akşamları…tıkınırcasına yemek yiyoruz ve kilolarımıza kilo ekliyoruz…Ben direk akşam yemeğini atlamak yerine biraz alıştırarak yapacağım bunu, evet akşam 6 dan sonra hiç bir şey yemeyeceğim ;)

3) Her gün 1 saat kesintisiz, tempolu yürüyüş

women-walking-belly-600x450_0

 

Sporsuz asla diyenlerdenim , en kolay yapılacak spor hangisi…Tabi ki de yürüyüş, spor için o güzelim salonlara boşuna para vermemize gerek yok.Havalar da ısınıyor, at kendini dışarı, hem ruhun hafiflesin hem de kendin ;)

Not: Yürüyüş için spor ayakkabınız çok önemli, ben 57 kiloya düşünce kendime hediye olarak nike air balance alacağım ;)

4) mutlu olmamızı sağlayan aktiviteler yapılacak:

Diyet yapıyoruz diye yaşama küsmüyoruz tabiki, diyet sırasında pozitif olmamız çok önemli, bunun için 2-3 günde bir komedi filmi izlemeyi düşünüyorum ben , içinde söyle güzel mankenler olursa motivasyonum tavan yapacaktır ;)

5)Her gün mutlaka bir tane şekersiz türk kahvesi

1280px-Turkishcoffee

Diyet yaparken asosyalde olmuyoruz, dışarıda arkadaşlarla buluştuğumuzda listemizi bozmayacak en iyi şey şekersiz türk kahvesi;) Yanındaki küçük ikramlık lokumları ya da çikolataları mümkünse başta gözünüzün önünden yok edin, yoksa nasıl mideye indiğinizi anlayamıyorsunuz bile :) Ayrıca kahve metabolizmayı hızlandırıyor, spordan önce tüketildiğinde daha fazla kalori harcanılmasını sağlıyor, ee daha ne olsun ;)